Les seccions i les tertulies

Continuarem reforçant la programació cultural i les seccions i tertúlies, que són el gran pulmó cívic de la casa. Podríem dir que les Seccions i les Tertúlies són la «societat civil» de la nostra entitat, la principal via efectiva a través de la qual els socis participen en la gestió cultural. Els/les ponents de les Seccions són figures electes amb responsabilitats concretes (ara, per exemple, són membres nats de la Comissió Electoral) i per tant son una prolongació de la tasca de la Junta i un pont amb els associats.

Es per aquesta vessant democràtica que en èpoques dictatorials o d’excessiva voluntat dirigista, les seccions han estat penalitzades, se les ha fet desaparèixer o a la pràctica gairebé no s’han reunit. Des del 2014, nosaltres vam retornar el dinamisme a la Comissió de Cultura, la vam revitalitzar amb les reunions mensuals. Continuarem de manera intensa en aquesta coordinació per promoure i reconèixer un treball col·lectiu.

Hem combatut l’acumulació de càrrecs i hem garantit que no es podia ser, alhora, membre de la Junta i ponent de Secció, perquè es tracta de dues responsabilitats diferents. I a més, la voluntat era facilitar la participació al màxim de socis.

Reforçarem encara més la coordinació entre la Junta i la Comissió de Cultura i establirem una reunió semestral conjunta entre tots dos organismes per a fomentar un diàleg mes permanent entre els diversos àmbits de l’Ateneu i facilitar programacions a llarga distància i altres activitats que puguin contribuir a crear monogràfics transversals entre Seccions.

Impulsarem la col·laboració ja iniciada per programar actes conjunts entre Seccions: per exemple, al voltant de la commemoració de la revolució russa, per l’aniversari de la mort i homenatge a M Mercè Marçal o per a abordar qüestions globals de drets civils com el terrible drama dels refugiats, o l’amenaça del canvi climàtic, o qüestions mes locals com la qüestió de l’habitatge, els models energètics o el model de turisme que volem per a Barcelona i Catalunya.

Promourem que les Seccions també col·laborin de manera activa a generar debat cultural al marge de l’activitat de programació. Les seccions reuneixen gent prou significada i l’Ateneu té suficient autoritat perquè, bé sigui de manera individual o en col·laboració amb altres seccions o la mateixa Junta, la nostra entitat pugui debatre temes d’interès general i, si ho creu convenient, pugui fer públic el seu posicionament.

Promocionarem que les Seccions puguin generar mecanismes de formació per als socis, en forma de reunions concretes o fins i tot d’aules més permanents.

La Junta i la Comissió de Cultura ha de coordinar aquesta tasca de les Seccions (i de les tertúlies, quan aquestes ho considerin adequat), suggerir grans temes i programar actes generals.

Fomentarem més la presència a l’Ateneu de figures de gran relleu cultural, humanista i científic, internacional cercant formes complementàries de finançament.

Farem que l’Ateneu sigui encara més l’aparador a Barcelona de l’activitat cultural que es desenvolupa als Països Catalans i un lloc «neutral» on es puguin reunir persones, moviments o representants dels distints territoris.

Esperonarem la col·laboració de l’Ateneu amb altres institucions, ja sigui per a emprendre accions més ambicioses i d’interès comú o per a posicionar cada cop més el món de la cultura respecte els grans temes de país (i de civilització) que ens atenyen.

Jordi Casassas i Ymbert

Candidat a president per la llista “Ateneu@el teu”

Comenta