L’Ateneu i les TIC

Una de les coses que més m’ha agradat de viure de prop aquesta campanya és que per diferents vies, a través dels debats, del nostre blog, o en el tu a tu amb el soci, hi havia una constant que es repetia: una interacció més gran entre seccions, tertúlies, grups de debat, la junta. Una interrelació entre socis i sòcies, en definitiva. I també, la transversalitat. Una transversalitat col·laborativa, ja iniciada, en les activitats que s’organitzen.

Detectar aquesta necessitat d’interrelació, vol dir detectar que l’Ateneu ja ha entrat en el canvi de paradigma que implica el canvi tecnològic. El canvi veritable no és tecnològic, és el canvi cultural, el canvi mental. Noves maneres de viure, de comunicar-nos, noves maneres que, en definitiva, ens han de portar a una vida millor.

Recordo que jo mateixa, durant la campanya de fa tres anys, vaig exposar uns compromisos concrets. Aquests compromisos s’han acomplert. Hem dut a terme les condicions tècniques necessàries per tal de començar a produir el canvi cultural (l’autèntic canvi de la transformació tecnològica). Si no disposàvem d’una Wi-Fi accessible en tota la casa, en totes les plantes, poca cosa podíem començar a canviar. Ara tenim una Wi-Fi en obert que funciona perfectament al bar, al jardí, a les plantes nobles, a l’Escola d’Escriptura i a les aules, de la qual podem disposar per a treballar. També els actes centrals de campanya s’han pogut transmetre en streaming. Disposar de Wi-Fi en obert a tota la casa pot semblar senzill, però no ho ha estat pas, ni tècnicament ni pressupostària.

Ara, la segona etapa de transformació serà la més difícil, la de fer un pas més en aquest procés de canvi de paradigma. Som en aquest camí d’arribar a una col·laboració, una flexibilitat i una agilitat en augment, fugint de compartiments estancs, com succeeix en les organitzacions que encara no han entrat de ple en la revolució de la societat del coneixement.

Les inquietuds dels socis i sòcies de l’Ateneu són múltiples i variades i la tecnologia ens ha d’ajudar a fer d’altaveu, a fer-ne una organització innovadora, a aplicar allò que diem d’«estar tots al corrent de tot». I especialment d’allò que més ens atrau i interessa. Que no se’ns escapi res d’allò que ens interessa. Les propostes concretes poden passar per molts aspectes. Des de la creació de grups de Facebook o aplicacions vinculades a interessos concrets que ajudin a la interacció en aquells temes, fins a dotar les sales de tertúlia o debats de càmeres per a enregistrar vídeos esfèrics, a banda de més maquinari a les sales de debat o d’estudi.

És aquest un tema apassionant. Les tecnologies que canvien la manera de relacionar-nos, que converteixen el coneixement i la comunicació en quelcom horitzontal, directe, i que ho fan molt més democràtic.

I per avançar en aquest canvi, pensem a ampliar la importància i les tasques de l’actual Comissió TIC perquè des d’una vessant humanista àmplia, alhora que tècnica i científica, puguem abordar la transformació que la tecnologia tindrà de positiu en les nostres vides i en la vida de l’Ateneu.

Les noves maneres de comunicar-nos i de crear agilitat i flexibilitat que impliquen les noves tecnologies, les utilitzarem, en l’aspecte intern, per a afavorir una interrelació més gran entre els socis, les seccions, les tertúlies, els debats i la Junta, per tal d’aprofitar tot el potencial i talent dels socis i sòcies de l’Ateneu.

En l’aspecte extern, les noves eines ens ajudaran a projectar aquest discurs propi i a interactuar amb d’altres entitats del país i del món, incorporant noves idees.

També ajudarem els socis que ho desitgin a augmentar l’aprenentatge pràctic en les noves eines, xarxes socials, aplicacions, etc. En definitiva, a familiaritzar-se amb els valors de la societat del coneixement. I ho farem de manera fàcil, de manera col·laborativa entre els socis.

Vull acabar amb una frase que va dir un soci en un dels debats de campanya que hem organitzat. Va dir textualment: «L’Ateneu té el deure de projectar-se cap el futur.» Hi ho farem. Ens hi comprometem. I a més a fer-ho de manera fàcil, amena, que ens ho passem bé, motivats pels canvis positius que les TIC, i el canvi de paradigma que impliquen, ens puguin enriquir com a persones i com a col·lectiu d’ateneistes.

Pilar Blasco i Prim
Candidata a vicesecretària

Comenta