La biblioteca, l’actiu més important

Tothom està d’acord que la Biblioteca és, potser, l’actiu més important que té l’Ateneu Barcelonès. És la primera biblioteca privada de Catalunya i un complement natural de la Biblioteca de Catalunya: per tant, és part de la biblioteca nacional del nostre país. Sens dubte aquest honor ens obliga; no tenim únicament una biblioteca dels socis i per als socis, sinó una responsabilitat nacional que no podem defugir. El correcte acomodament de la nostra Biblioteca representa una responsabilitat que cap Junta no pot menystenir, molt abans de qualsevulla altra circumstància.

Tots estem d’acord que els llibres que configuren la nostra col·lecció han d’estar perfectament catalogats i esperar el seu torn en el procés de digitalització, que es fa a mesura que ho permeten els pressupostos i el personal de què disposem. La nostra és una biblioteca patrimonial i històrica que ha d’estar correctament integrada en el conjunt operatiu del patrimoni bibliogràfic català. Ara bé, en adquirir la responsabilitat de la seva gestió, el 2014, ens adonàrem que hi havia uns 70.000 volums tancats en caixes en un magatzem a Montcada, sense catalogar i sense cap informació del contingut de les caixes on eren. A partir del 2015-16 hem començat a repatriar aquests volums adequant un espai mòbil al cinquè pis per a procedir a la seva catalogació. A l’hora de la veritat, ens adonàrem que la majoria dels volums eren essencials per a la nostra col·lecció. Aquest és un tema essencial i que hem considerat prioritari. A hores d’ara, el procés de retorn i catalogació d’aquest llibres que anomenem fons Montcada, ha arribat al 60 %.

Catalogació dels fons

L’altre tema de fons fa referència al procés de catalogació informàtica dels nostres fons. Dels 250.000 volums de què disposem, únicament la meitat està correctament catalogat. La resta ho està de manera manual o topogràfica i, si bé són perfectament localitzables, no figuren al catàleg modern. Com que cataloguem uns 4.000 llibres a l’any, dels quals 1.000 són novetats, això vol dir que amb el personal de què disposem trigarem 40 anys a tenir-ho en condicions… Impossible. Un cop acabem la integració dels fons Montcada, aquest és un dels grans reptes de la Biblioteca de l’Ateneu.

L’espai

Hem millorat els sistemes informàtics, les TIC s’han modernitzat, el proper mes d’abril s’acaba la migració del catàleg a un sistema infinitament més àgil, i, tanmateix, hem de donar resposta a una altra qüestió capital: l’espai. Disposem, però, d’un projecte executiu per a guanyar uns 200 metres quadrats per a la Biblioteca i ja es treballa amb les institucions (Generalitat, que s’ha fet càrrec de les despeses d’aquest projecte executiu, Diputació i Ajuntament de Barcelona). Naturalment cal remarcar que res d’això no hauria estat possible sense una dinàmica de treball que s’organitza a través de la Comissió de Biblioteca (amb el bibliotecari, el vocal Carles Santacana, la gerència i la direcció de la Biblioteca), de reunions periòdiques amb tot el personal de la Biblioteca (que han estat molt útils), i de la recentment creada Comissió de Política de Col·lecció, integrada per un reduït nombre de socis experts en disciplines diferents.

Reptes de futur

A partir de tot plegat tenim uns reptes de futur:

  • Propiciarem, un cop enllestida la recuperació del fons Montcada, un conveni amb la Facultat de Biblioteconomia i altres institucions per a poder disposar d’un grup de becaris que ens permetin accelerar la catalogació i la digitalització dels fons.
  • Cercarem fons ad hoc per a ampliar el ritme del treball del programa Almirall.
  • Trobarem nous espais per a ampliar l’àrea de treball dels usuaris de la Biblioteca, sobretot en segons quins períodes.
  • Ultimarem els tractes que permetran la incorporació al nostre patrimoni de la important biblioteca i fons Amposta.
  • Millorarem la relació entre les peticions particulars de compres que fan els socis amb les directrius que assenyala la Comissió Assessora i els objectius en relació al manteniment prioritari de la nostra col·lecció.
  • Incorporarem als nostres fons la compra d’e-books, cosa que ja està pressupostada i que serà possible així que les biblioteques públiques catalanes defineixin un sistema comú.

Jordi Casassas i Ymbert

Candidat a president per la llista “Ateneu@el teu”

Comenta