Els socis, la nostra força

Ja el 2014 ens comprometíem que l’atenció a les necessitats dels socis fos tema prioritari, a què totes les seves peticions i comunicacions fossin respostes de pressa i amb cordialitat doncs els socis no són simples usuaris sinó, a més, propietaris de l’entitat, i a fomentar la bona convivència entre socis i treballadors de manera que tothom es pugui sentir còmode. Ara ens volem comprometre al mateix, conscients que en els temes de governança i de transparència s’ha de millorar constantment, atès que mai no n’hi ha prou. D’altra banda, malgrat la crisi econòmica i la necessitat compresa per tothom en l’Assemblea general d’haver-nos vist obligats a augmentar una mica les quotes (que s’ha produït aprofitant la nova legislació que contempla les deduccions fiscals per les contribucions a entitats sense afany de lucre), l’evolució del nombre de socis s’ha mantingut força estable.

Estabilitat en nombre de socis

  • Gener del 2013: 3.979 (ordinaris: 3.007)
  • Gener del 2014: 4.029 (ordinaris: 3.095)
  • Gener del 2015: 3.985 (ordinaris: 3.118)
  • Gener del 2016: 4.073 (ordinaris: 3.138)
  • Gener del 2017: 4.021 (ordinaris: 3.088)

Creiem que les campanyes d’estiu, de Nadal i de Sant Jordi han estat raonablement efectives amb vista a captar nous socis. També caldrà incidir novament a assolir índexs més grans de permanència dels estudiants de l’Escola d’Escriptura que es donen de baixa en acabar els cursos. El flux d’altes i baixes manté la cadència habitual i l’únic que lamentem són les baixes que es produeixen per la dificultat de mantenir el pagament de manera regular o, en pocs casos, fruit d’algun malentès.

Compromisos

Però no ens podem aturar en la gestió de la inèrcia. Ara proposem:

—Mantenir i incrementar l’esforç de captació de nous socis, tant individuals com col·lectius.

—Reforçar cada cop més l’orgull que tots hem de tenir de pertànyer a una institució com l’AB. Aquest és un sentiment que cadascú ha de gestionar a la seva manera però que ha de provenir, també, del sentiment de compartir una història, un patrimoni i un projecte de present i futur.

—Caldrà que cada nou soci en l’ingrés rebi un llibret (o CD o pen) on s’aplegui una petita història de l’Ateneu. I un resum operatiu dels estatuts. Es tractarà d’un material complementari del que hem posat a l’entrada de carruatges.

—Volem incrementar la convivència quotidiana amb la creació d’un grup de voluntaris que puguin dur a terme feines d’acompanyament i algunes altres a les quals no pot arribar la nostra administració en la seva tasca habitual.

—Pretenem consolidar la celebració participativa i festiva del Dia de l’Ateneu Barcelonès (el 30 de novembre de cada any).

—Hem de millorar la feina feta per la Defensora del Soci, sobretot pel que fa a les relacions amb la Junta i a les relacions de resposta als socis peticionaris.

—Cal persistir en la celebració de les enquestes de satisfacció i publicitar-ne els resultats i les mesures empreses per a atendre les qüestions indicades.

—Paral·lelament cal persistir en els estudis realitzats entre el personal de la casa respecte als problemes que detecten en el funcionament general i estabilitzar els grups de treball creats per a respondre a aquestes inquietuds.

—Ens comprometem, així mateix, a crear una vocalia amb la iniciativa «Dones a la palestra», en el compromís per un Ateneu paritari també en el seu reflex als actes que s’organitzen.

—Ens comprometem a vetllar perquè la resposta de l’administració a les gestions de tota mena generades pels socis sigui ràpida, adequada i cordial.

Jordi Casassas i Ymbert

Candidat a president per la llista “Ateneu@el teu”

Comenta