Nascut a Barcelona. Sóc catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona (1990); director del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (1991); director de la revista “Cercles. Revista d’Història Cultural” (1998); membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. Entre les meves obres hi ha  “L’Ateneu Barcelonès. Dels origens als nostres díes” (1986) i coordinador i coautor de “L’Ateneu i Barcelona. Un segle i  mig d’acció cultural” (2006). Conec la casa. Per gestionar el present apassionant que vivim, cal conèixer la història. Freqüento l’Ateneu des del 1974, compromès amb la promoció d’aquest espai de cultura, recerca i convivència i civilitat democràtica. Sóc President de l’Ateneu des de 2014.